Zákaznícka podpora

Máte otázku? Potrebujete s niečím pomôcť prípadne poradiť? Kontaktujte nás!

 +421 911 050 004
 info@deluxmobile.sk
 Delux Mobile – Žilina MAX

  • Pondelok 9:00 – 21:00
  • Utorok 9:00 – 21:00
  • Streda 9:00 – 21:00
  • Štvrtok 9:00 – 21:00
  • Piatok 9:00 – 21:00
  • Sobota 9:00 – 21:00
  • Nedeľa 9:00 – 21:00

Delux Technology s.r.o.
Hradná 323, 013 52 Súľov
IČO: 51322501, IČ DPH: SK2120673434
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 69327/L

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC: SUBASKBX IBAN: SK4802000000003911693251